Recipientkontroll i sjöar och vattendrag

Specialundersökningar

Miljögifter i fisk 2016-2017


Denna rapport är en rapport som sammanfattar resultaten av analyser av miljögifter i fisk, gädda och abborre från 8 punkter i våra vattensystem.Det är första gången Vattenrådet genomfört en undersökning av miljögifter i biota.


Fiske i lugnflytande vatten 2016-2017


Denna rapport är en sammanställningsrapport från två års fisken i lugnflytande delar av våra åar. Det är första gången Vattenrådet genomfört en sån fiskundersökning.


Makrofytinventering 2015


4 utvalda sjöar har undersökts med avseende på makrofyter, "undervattensväxter". Resultatet visar på varierande tillstånd i dessa vatten. I rapporten som tagits fram av Örnborg & Kyrkander Biologi & Miljö AB, Falköping, kan Ni ta del av resultatet i sammanställd form.


Specialprojektet 2014 - Sammanställning av Metaller i vattenmossa 1975-2012 .


Från mitten av 70-talet har metallförekomsten i våra vattendrag undersökts. I rapporten som tagits fram av ELK AB, Ljungsbro, kan Ni ta del av resultatet i sammanställd form.


Specialprojektet 2013 - Sammanställning av 4 källpunkter.

Under 12 år har vi haft provtagning på fyra punkter högt uppe i avrinninngsområdena. Här kan Ni ta del av resultatet i sammanställd form.

Recipientkontroll

Recipientkontroll genomförs för att säkerställa vattenkvaliteten i avrinningsområdena. Recipientkontroll utförd av Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden, f.d. Lidan- Nossans vattenvårdsförbund har skett sedan starten 1957. Nytt reviderat program gäller från 2017.


Beslutat recipientkontrollprogram 2017-2021.pdf


Vattenrådets nuvarande recipientkontrollprogram har ändrats gällande innehåll och utformning sedan starten. I dagens program ingår följande moment:

• Vattenkvalitetsundersökningar i sjöar och vattendrag.
• Vattenföringar och beräkningar och växtnäringstransporter
• Bottenfaunaundersökningar i rinnande vatten
• Bottenfaunaundersökningar i Dättern och Sjöråsviken
• Metaller i vattenmossa - en punkt
• Kiselalgsundersökningar 
• Specialundersökningar
• Fiskundersökningar
• Redovisning och rapportering

Specialundersökningar började genomföras 1999.

Karta FYS_KEM

Karta fiskundersökningar

Karta kiselalger

Karta bottenfauna

Resultaten av genomförd kontroll hittar Ni under fliken "Resultat och rapporter"

Kontakta oss

Snabblänkar

Collegium park, Odengatan 24C, 521 46 FALKÖPING

Copyright © All Rights Reserved