Start

Om oss

Vattenrådet är en ideell förening där alla som intresserar sig för vattenkvalitén i vårt verksamhetsområde har en given plats!


Vi består av kommuner, företag, organisationer, privatpersoner och andra aktörer som är med i arbetet att tillsammans förbättra miljön i våra sjöar och vattendrag. Vattenrådets utgör också en plattform för alla som vill veta vad som sker i vårt vatten och hur miljön ser ut. Vårt verksamhetsområde utgörs av Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån, fem tillflöden till Vänern.


Vattenrådet gör årliga undersökningar av vattenkvaliteten genom vårt så kallade recipientkontrollprogram där vi provtar många olika parametrar! Vi samverkar med Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, våra medlemskommuner och andra myndigheter för att främja förvaltningen av våra vatten.

Har du synpunkter, frågor eller idéer?Kontakta oss!

 
 
 
 

Vattenrådets verksamhetsområde