Protokoll från möten

Möten och träffar

Vattenrådets styrelse träffas två gånger på hösten och två gång på våren. Arbetsutskottet har oftast fyra möten per år. Därutöver hålls en rådsstämma under våren. Här finner du protokoll från dessa möten.