Protokoll från möten

Möten och träffar

Vattenrådets styrelse träffas två gånger på hösten och två gång på våren. Arbetsutskottet har oftast fyra möten per år. Därutöver hålls en rådsstämma under våren.  Från och med 2022 har vattenrådet separata protokoll som rör LOVA-projektet. Här finner du protokoll från dessa möten.