Vattendagarna

NY VATTEN OCH VÅTMARKSDAG 2025.

I april 2025 upprepar vi 2023 aktivitetsdag vid Klostersjön, Varnhem, Skara. Information kommer framöver! VARMT VÄLKOMNA!

Vattenrådet arrangerar årligen en vattendag som är öppen för allmänheten. Syftet är att sprida kunskap om Vattenrådet och om de vattendrag och sjöar som finns i vårt verksamhetsområde.


Den senaste vattendagen arrangerades den 13 maj 2023. Då genomfördes aktiviteter vid Klostersjön, Varnhem, Skara kommun. Här arrangerades längs en slinga runt sjön stationer på tema vatten. Besökarna fick gå en tipspromenad längs slingan där frågor fanns i anknytning till stationerna. Information om anläggning av dammar, vattenkemi, biologi i vatten, vattenrening, fåglar, flora och återvätning av torvmark fanns med på det gedigna programmet.


 Om du har ett önskemål eller förslag på vad vi kan göra på nästa vattendag så tar vi väldigt gärna del av det!


Inbjudan Vatten och VÅTMARKSDAGEN 2023
Broschyr till Vattendagen 2022