Vattendagarna

Vattendagarna

Vattenrådet arrangerar årligen en vattendag som är öppen för allmänheten. Syftet är att sprida kunskap om Vattenrådet och om de vattendrag och sjöar som finns i vårt verksamhetsområde.


Den senaste vattendagen arrangerades den 14 juni 2022. Då genomfördes aktiviteter på Lundsbrunn Golfklubb. Här arrangerades längs en slinga på golfbanan, stationer på tema vatten. Besökarna fick gå en tipspromenad längs slingan där frågor fanns i anknytning till stationerna. Information om anläggning av dammar, vattenkemi, biologi i vatten, vattenrening och föredrag om återvätning av torvmark fanns med på det gedigna programmet.


 Om du har ett önskemål eller förslag på vad vi kan göra på nästa vattendag så tar vi väldigt gärna del av det!
Broschyr till Vattendagen 2022