Vattendagarna

Vattendagarna

Vattenrådet arrangerar årligen en vattendag som är öppen för allmänheten. Syftet är att sprida kunskap om Vattenrådet och om de vattendrag och sjöar som finns i vårt verksamhetsområde.


Den senaste vattendagen arrangerades den 24 oktober 2019 och genomfördes som en bussresa till Nordic camping, Hökensås, Tidaholm. Här fick vi lära oss om Hökensås Sportfiske AB av Mårten Fredriksson, Hökensås Sportfiske AB och om Fiskodling, från rom och utsättning av Per Karlsson, VD Baltaks fiskodling och Källefalls fiskodling. Fredrik Larsson från länsstyrelsen informerade om utsättning av arter i vatten, invasiva arter i vatten och miljökonsekvenser av fiskodlingar.


 Om du har ett önskemål eller förslag på vad vi kan göra på nästa vattendag så tar vi väldigt gärna del av det!
Broschyr till Vattendagen 2022