LOVA

Ny satsning mot övergödning i våra vatten!

Vattenrådet anställde en Vattensamordnare vid namn Anna Grände för att samordna arbetet mot övergödning i våra vatten. Just nu är Anna föräldraledig så nu har vi anlitat konsultfrman Watercircle AB som åtgärdssamordnare.


Åtgärdssamordnarens uppdrag finansieras avmed LOVA-medel och uppdraget beskrivs i 3 delar: 


  • Stärka lokal samverkan
  • Stärka mellankommunal samverkan
  • Fler åtgärder mot övergödning

Varför samverkan?


Runtomkring i världen börjar man förstå att nyckeln till att förbättra statusen i våra ekosystem är att förena all kunskap som finns, stor som liten och att använda sig av alla tillgängliga resurser!

Det innebär att man måste samarbeta och samverka. Samverkan och samordning är därför något som regeringen satsar mycket på just nu då man ser att det krävs extra krut för att förbättra miljöstatusen i våra vatten! 


Samverkan innebär att alla som berör eller berörs av våra vatten involveras i arbetet mot övergödning. Alla kunskap,  alla synpunkter och idéer bearbetas för att arbeta fram ett arbetsätt som fungerar mest effektivt. En samordnare arbetar som spindeln i nätet för att hitta och skapa arbetssätt som gör att arbetet blir bättre och effektivare.