Resultat

Resultat

Recipientkontroll (provtagningar och undersökningar) i våra avrinningsområden har utförts av Vattenrådet sedan 1960. Var femte år uppdaterar vi programmet och försöker utveckla arbetet med recipienkontrollen.


Resultaten av recipientkontrollen presenteras i vårat recipientkontrollprogram som du kan läsa nedan på denna sida.