Medlemskap


Medlemskap


Eftersom vi är en ideell förening är våra medlemmar nyckeln till att vår verksamhet kan fungera! Förutom att medlemskapet hjälper oss med pengar att göra åtgärder för så har varje medlem en kunskap om vattnet som vi värdesätter och som är viktig för oss att ta del av.


Medlemmar i Vattenrådet är bland annat kommuner, industri och olika miljöorganisationer samt lantbrukare, kvarnägare och andra privatpersoner - alla med intresse att bidra till bättre vattenkvalitet i våra vatten är välkomna!


För att bredda vår kunskapsbas och göra fler åtgärder välkomnar vi nya, både stora och små, intresserade medlemmar som vill bidra till att stärka vattnets status. Även ideella föreningar är välkomna till Vattenrådet och om du är osäker eller har en fundering - skriv in till oss, vi vill att du hör av dig!Vill du bli medlem?

Alla är välkomna att bli medlemmar i Vattenrådet!


Ansökan om medlemsskap skickas till Vattenrådet, du hittar kontaktuppgifter 


Medlemsavgifter:


Privatperson 150:-/år. 


Ideell förening 300:-/år.


Företag och övriga. Medlemsavgiftens storlek prövas av Vattenrådets styrelse.


Medlemsavgiften betalas in på plusgiro 

12 68 56-4

Debiteringssystem


Vattenrådets utdebitering till medlemskommunerna grundas på en arealavgift och en medlemsavgift. 


Hur detta räknas ut framgår av följande dokument.


Debiteringssystem