Specialundersökningar

Specialundersökningar


Nedan kan du läsa rapporter om flera av de specialundersökningar vi har gjort genom åren.

Elfiske 2020

Miljögifter i fisk 2016-2017

Denna rapport är en rapport som sammanfattar resultaten av analyser av miljögifter i fisk, gädda och abborre från 8 punkter i våra vattensystem.Det är första gången Vattenrådet genomfört en undersökning av miljögifter i biota.

Fiske i lugnflytande vatten 2016-2017

Denna rapport är en sammanställningsrapport från två års fisken i lugnflytande delar av våra åar. Det är första gången Vattenrådet genomfört en sån fiskundersökning.

Makrofytinventering 2015

4 utvalda sjöar har undersökts med avseende på makrofyter, "undervattensväxter". Resultatet visar på varierande tillstånd i dessa vatten. I rapporten som tagits fram av Örnborg & Kyrkander Biologi & Miljö AB, Falköping, kan Ni ta del av resultatet i sammanställd form.

Metaller i vattenmossa 1979-2012

Från mitten av 70-talet har metallförekomsten i våra vattendrag undersökts. I rapporten som tagits fram av ELK AB, Ljungsbro, kan Ni ta del av resultatet i sammanställd form.

Provtagning på 4 källpunkter 2013

Under 12 år har vi haft provtagning på fyra punkter högt uppe i avrinninngsområdena. Här kan Ni ta del av resultatet i sammanställd form.