Sjöråsån

Sjöråsån


Sjöråsåns vattensystem mynnar till Vänern vid Hällekis, drygt en mil norr om Götene. Avrinningsområdet är  240 km² med 37 % åkermark och 40 % skogsmark. Skogsmarken förekommer framför allt i den sydöstra delen av avrinningsområdet. 

Sjöråsåns huvudsakliga källa är Vristulven och Flämsjön som båda har dubbla utlopp. Flödena från sjöarna förenas vid Kestad i Sjöråsån som mynnar i Sjöråsviken utanför Hällekis. I vattensystemet finns tre provpunkter, (3192, 325 och 330).