Projekt

Pågående projekt

Vattenrådet medverkar i flera projekt för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Vår projektanställda vattensamordnare utgör ett LOVA-projekt med det övergripande målet att minska övergödningen i våra vatten. Till detta är flera andra projekt kopplade såsom uppstart av en mellankommunal samverkansgrupp i vattenfrågor och inrättande av lokala vattengrupper. 

Läs mer om våra projekt!


Klicka nedan för att läsa mer om våra pågående projekt. 

LOVA-projekt


Syftar till att minska övergödning och öka lokal och mellankommunal samverkan. 

Lokala pilotområden

Syftet med projektet är att samla engagerade lantbrukare och andra aktörer i grupper på lokal nivå, t.ex kring ett biflöde.