Lokala pilotområden

Lokala pilotområden

Vattenrådet och kommunerna i vårt verksamhetsområde håller på att utveckla ett arbetsätt för att enklare arbeta mot övergödningen och med lokalt engagemang. Det går ut på att i utpekade delavrinningsområden översiktligt kartlägga all tillgänglig information från aktörer, lantbrukare och myndigheter i det utpekade området. Därefter arbetar man med delavrinningsområdet som avgränsning och samlar aktuella personer till möten och temadagar och arbetar med åtgärderna sett till delavrinningsområdet som helhet. Vi hoppas och tror att arbetsättet ska leda till enklare förståelse och tydligare stategire och planer för att arbeta med övergödningen och att kommunerna sinsemellan kan utbyta frågor och erfarenheter.


Projektet är under uppstart och mer information kommer.